Bakır Hurda

Bakır hurda hakkında bilgi

Bakır Hurdada Geri Dönüşümün Önemi

            Bakır üretimi yapılan araştırmalarda bakır çıkartılan madenlerde rezervlerin azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bakır madenini çıkartmak mevcut hurda malzemelerden geri dönüşüm sağlanmasından daha yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Bakır hurda geri dönüştürülmesi ile %50 enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bakır madeninin çıkarma maliyetinden %35 daha ucuzdur. Bu nedenle artan bakır ihtiyacının karşılanması geri dönüşüm kaynakların önemini ortaya çıkarmıştır. Bakır malzemelerin geri dönüşüm yapılmaması durumunda ise zamanla çevreye atık ve bileşenlerinin zamanla çözülmesi nedeniyle zarar vermektedir. Ekonomik olması, çevrenin kirlenmemesi için yapılacak en doğru davranış bakır hurdaların hurda işi yapan merkezlere sevkidir.

 

 Bakır Hurdanın Kaynakları

             Bakır genelde kablolarda iletken özelliğinin yüksekliği nedeniyle tercih edilmektedir. Teknolojik aletlerin bileşenlerinde, elektrik dağıtım sistemlerinde de bakır kullanılması oldukça yaygındır. Ev ve iş yerlerinde kullanılan elektrik tesisatında bakır tel kullanılmaktadır. Bu nedenle binaların yıkıldığında en büyük bakır kaynağı elektrik tesisatından çıkan kablolar olmaktadır. Bakır tel veya levhalar genelde başka bir yalıtkan malzemenin etrafına sarılarak veya başka bir madde ile bileşik oluşturularak kullanıldığına rastlanmaktadır. Bakır hurda geri dönüştürülürken bu maddelerin ayrıştırılır.

 

            Ayrıştırılan plastik türevi ve metal türevi maddeler farklı alanlarda tekrar kullanılabilmektedir. Müteakiben bakır üzerinde işlem öğütme işlemine başlanarak geri dönüşüm sürecine geçilmektedir. Bakırın diğer bir geri bir geri kazanımı ise sanayide işlenmesi esnasında çıkan cüruflardır. Cürufların geri dönüşüm sistemine dahil edilmesi zorunluluktur.

 

Kategoriler