Kablo Hurda

 Kablo hurda hakkında bilgi

İçinde yaşadığımız dönem, ham madde ihtiyacının çok arttığı bir dönemdir. Ham madde demek maliyet demektir. Bu nedenle imalatçılar ham madde dolayısıyla üretim maliyetini azaltmanın yolunu aramışlardır. Azalan ham maddeden maksimum verimi elde etmek için geri dönüşüm ortaya çıkmıştır. Birçok ürünün geri dönüşümü mümkündür. Bu ürünlerden biri, kablo hurda olarak bilinmektedir. Bu hurdalardan geniş bir bölümünden geri dönüşüm yoluyla istifade edilmektedir.

 

 Kablo Hurda Geri Dönüşümü

 Geri dönüşümü olan maddeler arasında kablo hurda daha iyi bir fiyata sahiptir. Bu onların tekrar ham maddeye dönüştürüldüğünde sağladıkları verimle doğru orantılıdır. Tel sıyırma denen metotla mümkün olan azami ürünü geri dönüşüme hazırlıyoruz. Kablonun iletken yapısı nedeniyle binalarda elektrik tesisatlarında kullanılır. Doğal olarak çok fazla miktarda tüketimi olur. Çeşitli nedenlerle kullanılamaz duruma gelmiş olan hurda kablolar hurdacılar tarafından alınır.

 

 Kablo Hurda Nerelerde Bulunur?

 Bu malzeme elektrik tesisatında kullanılır. Burada oluşan bir hasar veya tesisatın yenilenmesi nedeniyle ortaya çıkan bu kablolar ise hurdacılar tarafından para ile satın alınmaktadır. Bunun yanı sıra elektronik eşyaların iç kısımlarında bakır ve türevi materyaller bulunmakta ve cihaz arızalandığında içindeki bu bakır geri dönüşüm amacıyla hurdacılara satılabilmektedir. Ev, evdeki elektronik eşyalarda bulunan hurda kablolar, fabrika, okul, hastane, iş yeri gibi büyük mekanlarda da bulunabilir. Bu mekanların kabloları yıpranmış veya arızalanmış olabilir. Ortaya çıkan hurda kablolar ise geri dönüşüme yollanır.

Kategoriler